Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: 05/02/2015

(Cadn.com.vn) - QUảNG NAM - Trong 5 năm từ 2010 đến năm 2014, 57 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, vốn trái phiếu chính phủ, ODA, chương trình kiên cố hóa trường học, xây dựng cơ bản tập trung góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhằm đối phó với với tình trạng thiếu nước tưới tiêu nói trên, ngày đầu vụ mùa Đông xuân 2014-2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành liên quan và bà con nông dân triển khai các giải pháp chống hạn, từ việc tuyên truyền đến tận các khu vực nông thôn về tình hình hạn hán, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán, ý thức về tiết kiệm nước trong sản xuất đến các địa phương và nhân dân trong tỉnh…và sẻ chuyển đổi khoảng trên 11.000 ha đất lúa sang sản xuất cây trồng cạn do không đủ nước tưới…

Nhằm đối phó với với tình trạng thiếu nước tưới tiêu nói trên, ngày đầu vụ mùa Đông xuân 2014-2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành liên quan và bà con nông dân triển khai các giải pháp chống hạn, từ việc tuyên truyền đến tận các khu vực nông thôn về tình hình hạn hán, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán, ý thức về tiết kiệm nước trong sản xuất đến các địa phương và nhân dân trong tỉnh…và sẻ chuyển đổi khoảng trên 11.000 ha đất lúa sang sản xuất cây trồng cạn do không đủ nước tưới…
Thành tựu đạt được
Thống kê truy cập :
Số lượng khách đang online: 4
Số lượng truy cập: 3113421