Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi I

Ngày đăng: 05/02/2015

Công ty Xây dựng Thuỷ lợi I nay là Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi I được thành lập theo quyết định số: 483/TL-QĐ ngày 15/7/1965.

Trải qua quá trình hoạt động và trưởng thành. Thực hiện quyết định 388/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thành lập theo quyết định số: 93 QĐ/TCCB-LĐ ngày 15/2/1993 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi thành lập doanh nghiệp Nhà nước : Công ty Xây dựng Thuỷ lợi I, quyết định số: 541QĐ/TCCB ngày 27/10/1994 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ lợi  về xếp hạng 1 cho doanh nghiệp Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi I.

 

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định số: 4473/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Thuỷ lợi I thành Công ty cổ phần.

Trải qua 50 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành đã được Nhà nước tặng nhiều Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân trong đó có 02 Huân chương lao động hạng nhất.

+Các công trình Công ty thi công đã được Nhà nước tặng: Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010: Công trình hệ thống Thuỷ lợi Tràng Vinh.

+Công trình chất lượng tiêu biểu: Cống Lân 2- Thái Bình.

+Công trình sản phẩm chất lượng tiêu biểu.

+Các công trình Công ty thi công đều đạt, vượt tiến độ, chất lượng, mỹ thuật tốt , phát huy hiệu quả trong khai thác sản lượng đem lại sự đổi thay cho đất nước.
Thành tựu đạt được
Thống kê truy cập :
Số lượng khách đang online: 2
Số lượng truy cập: 3119991